Gids voor de werkgever - Editie 2018

Inhoud 1.Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel........................................................................... 2 2.Kinderbijslag ..................................................................................................................................... 4 3. Stimulansen voor de tewerkstelling in Brussel ............................................................................... 5 4. Stimulansen voor de tewerkstelling in Vlaanderen ........................................................................ 9 5. Stimulansen voor de tewerkstelling in Wallonië........................................................................... 14 6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ............................................................................... 19 7. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................ 25 8. De volledige werkloosheid ............................................................................................................ 26 9. De toegelaten arbeid voor gepensioneerden ............................................................................... 28 10. Taalgebruik in de onderneming................................................................................................... 30 11. Nachtarbeid................................................................................................................................. 31 12. Arbeidsduur................................................................................................................................. 32 13. De overeenkomst alternerende opleiding .................................................................................. 33 14. De studentenovereenkomst........................................................................................................ 35 15. Deeltijdse arbeid ......................................................................................................................... 38 16. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur............................................................................ 40 17. Het ondernemerschapstraject .................................................................................................... 41 18. De bedrijfsvoorheffing................................................................................................................. 43 19. De loonbeslaggrenzen ................................................................................................................. 50 20. Werkkledij.................................................................................................................................... 51 21. Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen .............................................................................. 52 22. Het privégebruik van een bedrijfswagen .................................................................................... 53 23. Vervoerskosten voor het woon-werkverkeer ............................................................................. 57 24. het gewaarborgd minimum maandinkomen .............................................................................. 59 25. De wettelijke feestdagen............................................................................................................. 60 26. Klein verlet................................................................................................................................... 61 27. Jaarlijkse vakantie........................................................................................................................ 63 28. Ziekte en gewaarborgd loon........................................................................................................ 66 29. Het moederschapsverlof ............................................................................................................. 67 30. De tijdelijke werkloosheid ........................................................................................................... 69 31. Het educatief verlof..................................................................................................................... 72 32. het tijdskrediet en de thematische verloven .............................................................................. 74

Made with FlippingBook HTML5