292554397

*

Rdl. Skiil.

Rdl. Skiil.

80 80 72 64 48 36 16 20

Læ de rstræ de .................................................. . 5 56 Peder Skram sgade.................................... Løngangstræde 15.............................................. 5 64 Pilestræde 1—7, 2—4 .............................

9— 17, 6—2 o ......................... 19—35, 22—40 ..................... 33— 17, 42—54 ..................... 4 9 -8 1 , 56—92 .....................

17—21, 12—1 6 ..................... 5 44 2 3 -2 7 , 18—24 ..................... 5 40 26 .............................................. 9 38 2 9 - 3 3 ...................................... 9 36

35—39 og 28......................... 5 32 P istolstræde................................................ L ø v stræ d e ........................................................... 5 56 Prinsensgade.............................................. Magstræde........................................................... 9 56 Prinsessegade 1—5, 2—4 ....................... Mikkelbryggersgade............................. ............ 9 32 7—19, 6 - 2 0 ................... Møntergade 1—17. 2—1 8 ............ . . . ............ 5 40 2 1 -2 9 , 22—38 ............... Niels Hemmingsensgade 1—3, 2 - 6 ............ 5 64 Pustervig...................................................... 7—15, 8 - 2 6 ........ 5 56 Raadhuspladsen 37—39 ........................... 5 - 1 3 ............................................ 9 48 Raadhusstræde 1—7, 2—6 ..................... 15—19, 1 6 - 2 0 ........................... 5 28 21—31, 22—32......................... . 9 40 Regnegade lille .......................................... Nybrogade ........................................................... 5 72 Rigensgade............................. .................... Nygade................................................................. 5 80 Rosenborggade 1 og 2 ........................... Nyhavn 1—71 .................................................... 5 64 3 - 9 , 4 - 8 ..................... 2—24 .................................................... 9 32 1 1 -1 9 , 10—1 2 ............. R esten .................................................. 5 80 Rosengaarden ............................................ Ny Kongensgade 1—7, 2—6 ......................... 5 48 Rosengade........ ......................................... 9—15, 8 - 1 6 ..................... 9 40 Set. Annægade 1—11, 2—22................. Ny Adelgade...................................................... 5 40 — s tm e .................................... 19—37. 20—36 ........................... 5 32 Naboløs . . ........................................................... 5 56 31—33, 40—42 ............... 44—52............ .................. 17—25, 34—36 . . . 5 40 3 2 ........................... 5 48 4 1 - 5 7 ......................... 5 9 ......................... .. 6 1 ................................. 6 3 -7 9 ......................... 9—17, 8—1 0 ................. Niels Juelsgade.................................................. n 80 Nikolajgade 1—3, 2—6 .................................... 5 56 5 Set. G jertrudstræde................................. 3—17, 25—27 ...................................... 9 80 Set. Paulsgade............................................ 72 Set. Pauls P la d s ........................................ 64 Set. Pederstræde 1 31, 2 —1 8 ............ 13—17, 4—14....................... 5 40 Silkegade 1—5, 2—6 ............................... 7 - 1 5 , 8—10........................... 43—51, 36 - 4 6 ................... Nørregade 1—9, 2—6 ...................................... 5 80 Skindergade 1—41, 2—3 4 ..................... 21—53, 12—42 . ............................ 9 56 Skoubogade ................................................ Nørrevoldgade 2—6 0 ........................................ 5 16 Slotholmsgade de ulige Nr..................... 11—19, 8— 1 0 . . . . . . ................... 9 64 33—43, 2 0 - 2 8 ........ 45—55, 3 0 -4 0 ........ 17 og 18 ........................... 5 32 Ny Kronprinsessegade...................................... 5 20 fra Set. Annæ Plads til Frederiksgade 9 16 Resten.......................................................... 9 12 Nytorv 1 og 29.................................................. 1 Ny Toldbodgade 19...................................................... . . 21 ........................................................... 2 3 . . . .................................................. 9 40 Ny Vestergade 1— 11 og 2 ................... .. . 5 48 Ny Ø stergade..................... ............................... 1 6 2 - 1 0 4 .................................... n 48 1 0 6 - 1 1 2 ................................. 5 32 Olfert Fischersgade .-...................................... 5 16 Overgaden neden Vandet 1 - 5 , 43—53 . . . 5 16 7—21................... 5 24 23—11............... 9 32 5 13— 29, 24—26 .......... 31—59, 23—4 4 ............ Set. Annæ Plads de ulige Nr. og 2—21 ..................... 24—32 ................. 2—8 . ................................... 1 0 ......................................... 1 2 .......................................... 1 6 .......................................... 1 8 .......................................... 2 0 ........................................ Overgaden oven Vandet 2—6 ..................... 5 ' 12 Smedens G a n g ....................................... 8 - 3 0 , 40—8 8 ... 5 16 Snaregade.................................................. 32—38 .............'.. 5 20 Sofiegade 1—17, 2—3 6 ......................... Peder Hv itfeld tstræde................................... 5 32 19—25, 38—40.....................

8

12 16 12 8 32 24 4S 40 36 32 72 64 32 40 16 48 40 32 40 16 24 16 12 32 24 32 16 16 32 24 20 80 72

48 72 64 48 88 80 72 56 48 40 28 64 12

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker