Onsdag 28. september 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Onsdag 28. september 2016 Nr. 34 • 15. årgang 500 rotter har gått i fellene bare i år

Isolasjon kan bli like stort

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås

– Når folk tenker grønne produk- ter og løsninger til byggemarke- det, skal de tenke på Hunton, mener administrerende direktør Arne Jebsen hos Hunton Fiber AS og Ole Mathias Lygren, dag- lig leder i Norsk trefiberisole- ring. Trefiberisolasjon fra den nye fabrikken i Skjerven skog kan bli like stort som platepro- duksjonen. Side 4 Redalen får egen vott

Under bakken på Gjøvik piler det rot- ter rundt i mørke avløpsrør. VA-sjef Asbjørn Tufto i Gjøvik kommune (bildet) har allerede hørt om ett tilfelle hvor ei rotte kom opp i ei toalettskål, og hittil i år har omtrent 500 rotter gått i fellene som er installert. Nå ber han gjøvikenserne om hjelp for å bli kvitt gnagerne. Problemet er at folk kaster mat i do, og det synes rottene er helt topp.

Mina Fagerli på Stokke Nedre (bildet) er ikke så ivrig bak strik- kepinnene selv, men likevel er hun fast bestemt på å finne Redalsvotten. Nå har hun invitert hele bygda med på en strikke- konkurranse. Siste side MIDTHUN KAPP VISNING 29/9 KL. 16-17

Rotteplagen er desidert størst i Sørbyen.

Side 5

Foto: Thea Romsås

#gjovik_sentrum

GJØVIK SENTRUM INVITERER TIL DAMENES AFTEN Torsdag 29. september kl 18–21

Innflytningsklare leiligheter. Ledige eneboligtomter med flott Mjøsutsikt!

Følg med på Facebook og gjovik.no

Tlf: 47 80 17 00

* + ,-. +" ! +" *# /#( ! *

Gjelder kun torsdag!

! " !

# $%! &

+" ! $% 0

! '(

! % )

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

Made with