OmMulighedenOgNødvendighedenAfKjøbenhavnsForsvar_1876

Mag. 6265 Ni Nr, ¿ ø

3die Række.

m

^

^

f y

ålmenfaUelige Smaaskrifler af dansle og norsle fidenstabsmænd.

OM MULIGHEDEN OG NØDVENDIGHEDEN

KJØBENHAVNS FORSVAR.

P. N. NIEUWENHUIS, Premierlieutenant i Generalstaben.

K JØ BENHAm F O R L A G T A F G. E. C. G A D . T H ItiL E S B O G T R Y K K E R I. 1876. '

RHB

Bogladepris 1 Kr. 50 Øre; Subskriptiouspris se Omslagets Bagside.

Made with