Vejviseren 1927

GENTOFTF KOMMUNE BYGNINGS VÆSENET

„ , BANK ........P.— ,— --------------- - i s-~,„...,.JaglO-2og57,-67* STRANDVEJ 149 M O D TAGER PENGE T IL FORRENTN ING LA AN YDES • VEXLER DISCONTERES Boxqp udlejes * Kommuneskatter modtages LOKAL BANK FOR HELLERUP OG OMEGN Gjentofte Kommunes /x\ Vejviser ^ ORDRUP—CHARLOTTENLUND BANK Telefon Ordrup 407 og 408. Kontortid 10—3 og S1/*—61/„ Lørdag 10—2 og JÆGERSBORG ALLÉ 31. GJENTOFTE OG OMEGNS BANK Telefon Gjentofte 100og 185.Kontortid 10—3 og 57V-67*»Lørdag iØs*j2tog5Vi*-67i GJENTOFTEGADE 24. SKOVSHOVED BANK Telefon Ordrup 693. Kontortid 10—2 og 5—6. STRANDVEJ 323. AUe Bankforretninger udføres. Skatter modtages. Box udlejes.

Made with