Onsdag 29. november 2017

Oljetanker

!! "" # $

Onsdag 29. november 2017 Nr. 43 • 16. årgang Forsøker å få til mer glassblåsing

Start for nytt omsorgssenter

Foto: Torbjørn Aurvåg

Brukerkoordinator Eli Linnerud i prosjektgruppa for nye Biri omsorgssenter er spent på inte- ressen for byggeprosjektet. I løpet av kort tid sendes nemlig ut invitasjon til å delta i plan- og designkonkurranse av omsorgs- senteret. Senteret skal etter planen tas i bruk senhøstes 2020.

Side 5

Johan Castberg og historien

Foto: Jon Olav Andersen

Han var de svakes talsmann, men har aldri fått den plassen i histori-

en som han fortjener, Johan Castberg. Nå har imidlertid

Unesco innlemmet De castberg- ske barnelover i verdens doku- mentarv. Samtidig kommer Jens Olai Jenssen (bildet) med bok om Gjøviks tidligere sorenskriver.

Midten

Foto: Torbjørn Aurvåg/Jon Olav Andersen

Det selges og skjenkes betydelige mengder øl og vin i Gjøvik. Du vil kanskje bli overrasket over hvem som selger De største på øl og vin

Det går ikke an å gi opp glassverksdriften helt i en by som er tuftet på glassblåsing. Derfor jobber Gjøvik kommune for å få igang et lite glassverk igjen på Holmen Brænderi i løpet av neste år, etter at Gjøvik glassverk måtte innstille driften. Kultursjef Arne Moen har hatt kontakt med folk i glassblåser- miljøet og håper virkelig det går an å blåse glass videre, om ikke i så stor målestokk. Petra Skoglund på Vitensenteret Innlandet tar over deler av lokalene, der det var utsalg (bildet). Side 9

mest. Sturla Broch Nielsen hos Brus- formidlingen i

%:)/ãÝľ

Vi tilbyr gavekort Den perfekte opplevelsen til noen som trenger å senke skuldrene litt...

Hunndalen (bildet) er blant de største på salg.

Side 4

Foto: Torbjørn Aurvåg

gir

Trenger du elektriker?

En av verdens beste lakk- beskyttelser!

Snart advent

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

DEKORER DINE EGNE LYS

Kjempeutvalg i adventsstjerner og julebelysning!

Følg oss på Facebook!

Gjøviks eldste elektroinstallatør

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook Annual report