Onsdag 31. oktober 2018

2

Onsdag 31. oktober 2018 •

Nye tider for sprek 80-åring på Lena

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Dialekten blir borte

I 1939 åpnet brødrene Oddvar og Kjell Toresen sportsforretning på Lena. Snart 80 år senere lever bedriften i beste velgående. Nå står dagens eiere klare til å ta fatt på et nytt kapittel i butikkens historie. Brødrene Toresen Sport ble omdannet til et aksjeselskap i 1992. Samtidig ble navnet endret til det vi kjenner i dag, Toresen Sport AS. Siden 1962 har forret- ningen vært en del av G-sport. Nå er de grønne skiltene i ferd med å forsvinne fra butikkveg- gene i Lena sentrum. Fra og med 15. november erstattes de med fargene og logoen til Sport 1. Om bakgrunnen for skiftet sier daglig leder og franchisetaker Nils Sverre Engelien følgende: – G-Sport har de siste årene gått over til å satse mer på storby og senter. Det passer dårlig for en lokaltilpasset butikk. Vi føler rett og slett at Sport 1 passer mye bedre inn i vårt konsept. Avtalen med G-Sport ble sagt opp for tre år siden. Nå er vi ferdig med oppsigelsestiden og gleder oss til å fortsette med en ny kjede. En god skole Engelien begynte å jobbe i sportsforretningen i 1980. 22 år senere tok han over som daglig leder. Han eier selskapet sammen med Vegard Hansen og Håvard Broberg. Fire medarbeidere er ansatt på helttid. I staben inngår også en lærling og to ekstrahjel- per. I fjor omsatte virksomheten for 18 millioner kroner. De siste årene har overskuddet ligger på rundt en million kroner. – Selv om de siste ti årene med G-Sport har vært slitsomme, har vi klart oss bra. Vi har gått i en god skole hos Kjell Toresen. Han var opptatt av å drive fornuf- tig og ikke gape over for mye, forteller Engelien. Han legger til at det ikke har Salgsmesse i Lensbygda For 27. gang skal det kommende lørdag og søndag arrangeres salgsmesse på Lensbygda sports- hytte. Årets salgsmesse har sam- let rundt 30 utstillere. Foruten salg av husflid og bakst, blir det basar og kaffesalg, i kjent stil fra tidligere år. Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Totenmålet er i ferd med å dø ut. Det er dessverre en dårlig nyhet vi bringer i dag. De eldste barnehagebarna i Østre Toten snakker ikke dialekt i særlig grad, viser en undersøkelse. Norsklæreren som har fulgt dia- lekten gjennom mange år har funnet ut at det skjer store endringer. «Itte» er på full fart ut av språket, bare 21 prosent benytter det mest håndfaste muntlige beviset på opphav ved Mjøsa. Visst har det vært forsket og skrevet om totenmålet før, og tendensen har vært klar: Vi går mot et felles østnorsk talemål, uten særpreg. Men nå er det grunn til å trykke på alarmknap- pen, det har eskalert på noen få år. Ut fra undersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år, snak- ker et stort flertall av den yngre generasjonen en bokmålsvari- ant, basert på det danske skrift- språket. Mange av barnas rollemodel- ler snakker også på samme måten, det er stort sett bare de eldste ansatte i barnehagene som behersker totenmålet. Noen har foreldre som heller ikke bruker dialekt. Vi forstår at vi lever i et mobilt samfunn, der raske og tildels store forflytning- er er vanlig, og at ikke alle har mulighet til å lære bort det loka- le talemålet. Den utviklingen vi ser nå, innebærer at totenmålet går ut av bruk om få år. Det er ganske interessant at undersøkelsen også viser at mange ansatte i barnehagene slår over til «østnorsk» når de skal snakke til flere barn samti- dig, selv om de i utgangspunktet bruker dialekt. De gjør det for at alle skal forstå, sier de. Da gjør de barna en bjørnetjeneste, det må være bedre å forklare ordene. Det vil de som ikke er vokst opp på Toten ha nytte av. Barnehager og skoler må ha fokus på dialekten vår. Det er vel og bra med undervisning i fremmedspråk, men totenmålet kan ikke bli noe fremmed. Legg bort «ikke» til fordel for «itte», det er en god start. Alle skjøn- ner likevel hva du mener. Dette handler om identiteten vår.

Toresen Sport på Lena tar farvel med G-Sport og blir en del av Sport 1 fra og med 15. november. Nils Sverre Engelien (t.v.) og Vegard Hansen gleder seg til å ta fatt på neste kapittel i butikkens historie.

skortet på tilbud om å utvide. – De siste årene har vi fått til- bud om å åpne butikker både på Raufoss, Gjøvik og Skreia. Vi har ikke latt oss friste, men har i stedet konsentrert oss om å være gode der vi er. Og vi har lykkes ganske så bra. Men det hadde ikke vært mulig uten dyktige ansatte. Staben er dessuten veldig stabil, forteller Engelien, som all- tid har satt god service i høysetet. – Hver kunde er like viktig, kommenterer han. Avtale med klubber Butikklokalene til Toresen Sport måler 475 kvadratmeter. I til- legg er det egen sykkelavdeling- en i kjelleren på om lag 100 kvadratmeter. Lokalene er pus- Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Lilly Johanne Feness, Vestre Toten, født 1923, døde 13. oktober. Kristine Hilmen, Vestre Toten, født 1939, døde 11. oktober. Randi Beck, Østre Toten, født 1931, døde 17. oktober. Per Kristian Homb, Østre Toten, født 1936, døde 15. oktober. Kari Smedshammer, Østre Toten, født 1941, døde 9. okto- ber.

set opp med mer lys og nye gulv. – Hvilke forandringer vil kundene merke når dere tar ste- get over til Sport 1? – Kundene vil merke at det kommer inn en del nye produk- ter. Blant annet når det gjelder klær og sko. I tillegg passer sor- timentet veldig bra mot klubb- segmentet som alltid har vært veldig viktig for oss. Vi har avtale med de fleste klubbene i Østre Toten, og vi selger mye til bedriftsmarkedet, svarer Engelien. Toresen Sport selger rundt 400 sykler i året. Med det følger også service og reparasjoner. Min bestevenn og mann, vår kjære tålmodige pappa, svigerfar, bestefar, bror, svoger og onkel Terje Werner døde brått fra oss på hytta Tussebo, nær 66 år gammel. Høyt elsket og dypt savnet. Skreia 26. oktober 2018 Marit Petter Pål Merethe Lene Markus, Arild, Nora og Theo Øvrige familie Bisettes fra Balke kirke fredag 2. november kl. 13.00.

– Hvordan ser du på framti- den for butikken din? – Vi er innforstått med at vi ikke kommer til å øke og øke i årene som kommer. Men vi ønsker å stabilisere oss med den omsetningen vi har i dag. Selv om vi bytter kjede blir det ikke mer folk å ta av. Men vi har kunder både fra Gjøvik og Vestre Toten, forteller Engelien. Vår kjære mor og svigermor, snille, gode farmor, oldemor og tante Helga Louise Stjernvang sovnet stille inn i dag, 88 år gammel. Minnes deg i all vår tid, du var kjærlig, god og blid. Østre Toten Sykehjem, 23. oktober 2018 Rune Svein Erik Toril Inger Eirin og Olav Eskil Morten og Maria Mats Ada Nikoline Eira Olava

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Lisa og Mikkel Øvrige familie Begraves fra Hoff kirke torsdag 1. november kl. 11.00. Like kjært som blomster og kranser er en gave til Sykehjemmets Venner.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online