Onsdag 23. september 2015

2

Onsdag 23. september 2015 •

Stolpejakt til vanns for Eidsiva anlegg

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Kjøp et lodd ekstra I forrige uke kunne du i vår avis lese om de gode hjelperne, de frivillige som slipper alt de har i hendene og reiser av gårde for å bidra der det er behov for hjelpe- mannskaper. Mange går kanskje rundt og tror at de har god lønn, de som stiller opp fra hjelpekorpset i Røde Kors, fra Norsk folkehjelp eller Norske redningshunder. Slik er det absolutt ikke. Disse hjel- perne gjør dette frivillig. De kjø- per seg også utstyr til å delta på leteaksjoner og er godt utrustet for innsatsen, enten det er midt på dagen eller midt på natta. Ofte må de kjøre lange strek- ninger for å kunne hjelpe. Noen ganger opplever de også å ha kjørt i flere timer, for å få beskjed om å reise hjem umiddelbart, fordi aksjonen er avsluttet i samme øyeblikk. Vi kan vel trygt si at de har funnet seg en hobby med mening, alle disse som stil- ler opp på denne måten. Når en leteaksjon organiseres, er det selvsagt profesjonelle kref- ter som ligger i bunn. Det er folk som har det som yrke på heltid. Men det hersker absolutt ingen tvil om at de profesjonelle ikke hadde klart seg uten alle disse som har en så flott hobby. Vi synes det er gledelig å registrere det som hjelpekorpset i Østre Toten nå erfarer. Folk har lest i avisa om leteaksjonen på Totenåsen, og forstått litt mer om hvordan det hele fungerer. Dermed kan det komme kjær- kommen rekruttering til hjelpe- korpset, eller kanskje noen ønsker å starte opplæring for å bli godkjent med redningshund. Noen har også ønsket å donere penger til hjelpekorpset. Vi forstår jo at det også koster penger å holde de frivillige orga- nisasjonene i drift. Kanskje burde vi, som ikke deltar aktivt, tenke litt ekstra over dette. Kanskje skulle vi gi grasrotandelen til de gode hjelperne, eller kanskje kjøpe et par ekstra lodd når de spør. Det kan være livreddende inn- sats det også.

Her fløter Andreas Solum, Hallgeir Dotset, Tor Arne Strande og Håvard Røsåsen fra Eidsiva anlegg lysstolper som er felt ut i Mjøsa i Skreiberga. Det er ingen enkel jobb å ta ned den gamle strømforsyninga mellom Kubakken og Jonsrud. (Foto: John Knut Bakken)

Eidsiva anlegg har vært på stolpejakt i Skrei- berga, og har vært nødt til å bruke svært uvanli- ge løsninger for å fjerne strømlinja fra 1960- tallet. I snart tre uker har Eidsiva anlegg jobbet med et ganske uvanlig prosjekt. Det er nemlig ikke ofte en må til med båt for å ta ned lysstolper. – Nei det er det ikke ofte vi gjør, sier arbeidsleder Hallgeir Mina B. Sveen mina@totens-blad.no Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Inger Iversen, Vestre Toten, født 1938, døde 12. september. musikkveld i Eina grendehus. – Vi er så heldige å få besøk av en av Sveriges mest kjente kristne sangere, Kjell Samuelson. Han synger alt fra I samarbeid med Kolbu- og Eina menighetsråd inviterer ekteparet Anne May og Inge Heierdahl førstkommende søn- dag på gratis sang- og

Dotset. Eidsiva anlegg har nå tatt ned mesteparten av linja som for- synte strekningen mellom Jonsrud og Kubakken i Skreiberga med strøm, for her ble det gravd ned strømkabel i bakken under bygginga av Falken-tunnelen. Ulendt terreng Linjestrekningen Eidsiva jobber med nå ble satt opp på 1960-tal- let, og det var rundt 25 tradisjo- nelle lysstolper i tre som skulle fjernes. Det har Eidsiva gjort ved å sage ned de fleste av stolpene. – Vi har felt dem uti Mjøsa, sier Dotset. Deretter måtte stol- pene fjernes ved hjelp av båt. Det rolige ballader til rytmiske country- og gospellåter, så her ligger alt til rette for en sang- og musikkopplevelse du ikke bør gå glipp av, sier Anne May Heierdahl, som håper folk kjen- ner sin besøkelsestid og fyller grendehuset den siste søndags- kvelden i september.

har ikke vært noen andre måter å ta ned linjestrekningen på, for terrenget er vanskelig. – Det er bratt og ulendt, for- klarer Dotset. Eidsiva anlegg har hatt fire arbeidsfolk på saken, og snart er de i mål med den utfor- drende jobben. – Nå gjenstår det et par dagers arbeid, sier Dotset. Kran og tau Strekningen i Skreiberga har krevd utradisjonelle metoder før

– da det skulle legges midlertidig strømforsyning til tunnelarbeidet, og arbeidsfolkene måtte utfor de stupbratte vegkantene i tau og seler. – Vi har brukt kran og tau nå også, for å ivareta sikkerheten, sier Dotset. Stolpene som tas ned nå er ikke gjenbruksmateriale: – De skal destrueres, forteller Dotset. Min kjære mor, svigermor, vår bestemor, oldemor, søster, svigerinne og tante Solveig Kristine Mayer født Helliksrud 2. oktober 1935 døde i sitt hjem i dag. Mor har rakt ut hånden, far har grepet den. På den andre siden, møtes de igjen. Skreia, 17. september 2015 Grete Morten Jørgen og Silje, Linn og Håvard, Even Jan Sebastian Begravelsen f nner sted ved i Totenviken kirke fredag 25. september kl. 11.00. Like kjært som kranser og blomster, er en gave til Sykehjemmets Venner. Velkommen til minnesamvær på Hoff Gjestgiveri.

Min kjære kone, vår mor, bestemor og svigermor

Dagens sitat Hurtig hjelp er dobbelt hjelp.

Konsert på Eina søndag

Publilius Syrus

født 11. november 1928, døde brått fra oss 18. september, fortsatt nysgjerrig på livet etter nesten 87 innholdsrike år.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Bisettes fra Hoff kapell torsdag 24. september

kl. 11.00. I stedet for kranser og blomster, gi gjerne en gave til Sykehjemmets venner. Sørgehøytideligheten avsluttes i kapellet.

David Lehre, Vestre Toten, født 1961, døde 1. september. Roger Nordvold, Østre Toten, født 1951, døde 9. september.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with