אינפיניטי בית השקעות - מגזין פיננסי מקצועי - אוגוסט 2017

2017 †ƒ€ƒ~ ˜–ƒ‚Œ

˜ƒ‡”‡ Š— ‡~

‡‡ ‡~‰ ‹~‚ ‚‡‡Ž‚ ‘Ž Š ˜ƒŽŠ "‡~•‡–Œ~‚ ‹‡–ƒ€ŒŠ

"‹‡‡Œ•~ ‹‡ƒŒ‡Š ‹‰Š ‚ƒƒ——…ƒ† ~Š Œ„‚ ˜~ „„Š

…‡‰ƒŒ €Ž‡‡Š‚ ‹‡—Žƒ ‹‡–€ ‡ ‚‡Š’~‚ ‹ƒ•Œ ‹ƒ—Š ‚‰Š‚ ~Š

‚’ƒ–‡~ –ƒ…Š Œ„‚ ‚„ ‡–…Œ  ŠŽ

1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online