Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole (1899)