Gedragscode

Wat is onze visie?

Wat is onze gedragscode?

Onze visie gaat over hoe wij de toekomst van apetito zien; over de koers die we willen volgen en de doelen die we willen nastreven. Het is het fundament voor de gedeelde waarden die wij binnen onze onderneming belangrijk vinden. Alle medewerkers van apetito kunnen deze visie gebruiken als leidraad voor hun dagelijks handelen.

Met onze gedragscode geven we leidinggevenden en andere medewerkers concrete richtlijnen voor de omgang met elkaar en met zakelijke partners. Intern doen we dat aan de hand van helder geformuleerde waarden die eenvoudig te onthouden zijn en onze bedrijfscultuur weerspiegelen. Naar buiten toe, in de contacten met zake- lijke partners en de samenleving, laat onze gedragscode vooral zien waar apetito als onderneming voor staat.

„Het zijn de medewerkers die apetito hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is.“

Karl Düsterberg Oprichter apetito

2

3

Made with