טיולי גשר - בהווי דתי ואוכל כשר

≤∞±∑ ˇ ח ¢ תשע ≠ ז ¢ תשע ˇ טיולי גשר

טיולי גשר בהווי דתי ואוכל כשר ©¤¦ ¼½¦ ¾¥² ±¸¼¦©¤¦ ±°©¬ ¾©«¸½² °©¬ z ±´¦¼©¤² ±°©¬ z ¨¯°¨¯ ±´©½¸©´ z ¤½©´ °©¬ z °©»µ ¼²¤µ z

ן י ט י נ ו מ ת ו נ ש 4 3 - ר ש ג י ל ו י ט י ת ד י ו ו ה ר ש כ ל כ ו א

≤∞±∑ ח ¢ תשע ≠ ז ¢ תשע

מערב אירופה t אסיה והמזרח הרחוק t דרום אמריקה t א רצות הברית וקנדה מרוקו t דרום אפריקה t פורטוגל t ספרד t סקנדינביה t מ רכז ומזרח אירופה

Made with