Sociaal werk

Consortium Beroepsonderwijs

Examenplan serie 2015-2016

Opleiding

Sociaal-cultureel

kwalificatiedossier

2015

werker

Niveau

4

Vaststellingsjaar KD

Leerweg

Crebonummer

79140

Cohort

Datum

Examen-

Examencode

Code WP

Werkproces/ Titel examen

Examenvorm(en)

Cesuur

Weging

nummer

> V

1

Inventariseert de vraag naar sociaal

Gedragsobservatie

1

SW-SCW-B1-K1-W1

B1-K1-W1

werk

Inventarisatie verslag

> V

1

Gedragsobservatie

2

SW-SCW-B1-K1-W2

B1-K1-W2

Maakt een plan van aanpak

Plan van aanpak

> V

1

Gedragsobservatie

3

SW-SCW-B1-K1-W3

B1-K1-W3

Versterkt de eigen kracht van de groep

Onderzoeksverslag

> V

1

4

SW-SCW-B1-K1-W4

B1-K1-W4

Behartigt belangen

Gedragsobservatie

> V

1

Bevordert samenwerking en versterkt

Gedragsobservatie

5

SW-SCW-B1-K1-W5

B1-K1-W5

netwerken

Beleidsvoorstel

> V

1

6

SW-SCW-B1-K1-W6

B1-K1-W6

Voert beleidsondersteunende taken uit

Presentatie beleidsvoorstel

> V

1

Verricht administratieve

Gedragsobservatie

7

SW-SCW-B1-K1-W7

B1-K1-W7

werkzaamheden

Overzichtsverslag

> V

1

8

SW-SCW-B1-K1-W8

B1-K1-W8

Evalueert de dienstverlening

Evaluatie verslag

> V

1

9

SW-SCW-B1-K2-W1

B1-K2-W1

Werkt aan de eigen deskundigheid

> V

1

Werkt aan het bewaken en bevorderen

10

SW-SCW-B1-K2-W2

B1-K2-W2

van kwaliteitszorg

Gedragsobservatie

> V

1

11

SW-SCW- P1-K1-W1 P1-K1-W1

Bereidt projecten en activiteiten voor

Activiteitenplan

2015 SCW Examenplan versie 2 27-5-2015

Made with