ניו-טק מגזין | אוגוסט 2019 | מהדורה דיגיטלית

MIL - STD -1686 מוליכים למחצה ותקן המפרט תוכניות בקרה לפריקה אלקטרוסטטית עבור רכיבים אלקטרונים. מפרט שיטות בדיקה ML - STD -750-3 תקן ), בדיקות חשמליות 3999 עד 3000 – (מ (מתחי BJT המתייחסות לטרנזיזטורי צומת שונים וזרמים), בדיקת אימפדנס ), טרנזיזטורים Thermal Impedance תרמי ( , בדיקות תדר FET ו – MOSFET מסוג ). האינדקס המספרי RF ובתדר גבוהה ( עבור שיטות הבדיקה השונות הוא כדלהלן: בדיקות סביבתיות לרכיבים (שיטות בדיקה ), בדיקות איפיונים מכניים 1000 מסדרת ), בדיקות 2000 (שיטות בדיקה מסדרת איפיונים אלקטרוניים לטרנזיזטורי ביפולר ), בדיקות 3000 (שיטות בדיקה מסדרת ביצועי מעגל והתנגדות תרמית (שיטות ), בדיקות בתדר נמוך 3100 בדיקה מסדרת ), בדיקות 3200 (שיטות בדיקה מסדרת בתדר גבוהה (שיטות בדיקה מסדרת ), בדיקות אופיינים בטרנזיזטורים 3300 (שיטות בדיקה מסדרת MOSFET מסוג ), בדיקות אופיינים בטרנזיזטורים 3400 ,) Gallium Arsenide מסוג גליום ארסניד ( . בדיקות 3500 שיטות בדיקה מסדרת

Test methods numbers

Description

1001 - 1999

Environmental tests

2001 - 2999

Cover-Mechanical characteristics tests

3001 – 3999

Electrical characteristics tests )transistors)

4001 - 4999

Electrical characteristics tests )diodes)

5000 - 5999

Tests for high reliability space applications

)Test methods numbers( מספרי שיטות הבדיקה לרכיבים אלקטרוניים :1 טבלה «

אופיינים אלקטרוניים בדיודות (שיטות ), בדיקות אופיינים 4000 בדיקה מסדרת (מיישרים מבוקרים), Thyristors עבור . בדיקת 4200 שיטות בדיקה מסדרת אופיינים אלקטרוניים לדיודת המנהרה ), בדיקות 4300 (שיטות בדיקה מסדרת אמינות גבוהות ליישומי חלל (שיטות ). קיימים מכשירים 5000 בדיקה מסדרת ייעודיים המאפשרים לבדוק במהירות רכיבים המגיעים לקו היצור ולספק חיווי מיידי האם הרכיבים תקינים או שמדובר

ברכיבים מזויפים או רכיבים מגרסאות לא מתאימות. המכשיר בשלב הראשון לומד מהיא העכבה החשמלית של כול הדקי הרכיב ושומר את המידע בזיכרון. השלב הבא הוא הנחת הרכיב במשטח הבדיקה ומדידת העכבות בכול ההדקים. במידה ואין תיאום עכבות (בהשוואה לעכבות הנכונות שנלמדו), רכיב זה חשוד כמזויף.

שירותי הבדיקות ניתנים גם בארץ בחברת י.מ. מגן מעבדות בע"מ

The Israeli Electronic Buyers Guide

WATER CHILLER AIR COOLERS

Electronic Buyers Guide

We make it easy!

Capacities 100 watt up to 80 kwatt Using regular compressors or inverters MADE IN ISRAEL WATER CHILLER - WC 600-1500 WATT

? ? OBSOLETE

WATER CHILLER - WC 2 UP TO 80 KWATT

ריצ'רד בון טכנולוגיות בע"מ 052-2531927 ,04-8314404 : טל | , בנין אסטרא חיפה 35 רח' טשרניחובסקי Bonn@netvision.net.il | Bonntechnologies@gmail.com מייל:

www. n ew- t echg u i de . co m

41 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook HTML5