יש לנו למה לומר - מאגר מידע של מומחים דוברי רוסית בחברה האזרחית

–ŒƒŠ ‚Œ ƒŽŠ —‡ ‹‡…ŒƒŒ Š— ‡Œ –€~Œ ˜‡…–„~‚ ‚–… ˜‡ƒ– ‡–ƒ

"Нам есть что сказать"

1

Made with