מועצה אזורית חבל מודיעין - קול הגמלאי - גיליון 1

מועצה אזורית חבל מודיעין

אגף חברה וקהילה

ליון מס' 1

יג

4112

ספטמבר

עריכה : רחל יונה חברי מערכת: אדי דליות , רונית לב, איריס דליות, רחל יונה . טלפון: 30-7922273 דוא"ל: שותפים לכתיבה : שושנה גפנר , הרב מאיר אליאב ו נציגי וותיקי חבל מודיעין. Shil@Modiin-Region.Muni.il

Made with