591170171

AF SAMME FORFATTER UDKOM TIDLIGERE: DREJERS KLUB. Kulturhistoriske Interiører fra Rahbeks København. 1903. SAA BY SOM BORGER. Københavnerliv i Slut­ ningen af det 18. Aarhundrede. 1905. DE SVANDT, DE SVANDT . . .! Vandringer i DET GAMLE KØBENHAVN. 1906. LITTERATURHISTORIE. Afhandling i SCHØNBERGS HAANDBOG. 1907. KGL. MAJEST.’s ACTEURS. Billeder af Skue­ spillerlivet paa Rahbeks Tid. 1908. CHRISTIANSHAVN. Vandringer i DET GAMLE CHRISTIANSHAVN. (DE SVANDT, DE SVANDT...! II.) ’ 1910. DET KGL. THEATERS SIDSTE BLAATAARNS- FANGE, et Blad af den danske Ballets Historie. 1911. FREDERIKSBERG. Vandringer paa det gamle Frederiksberg. (DE SVANDT, DE SVANDT...! III.) 1912. FORFATTEREN har for Dansklærerforeningen kommenteret Udgaver af: DEN LILLE HORNBLÆSER AF H. P. HOLST. 1905. UDVALGTE ARBEJDER AF M. GOLDSCHMIDT. 1906. UDVALGTE ARBEJDER AF HOLGER DRACHMANN. 1908. DEN PANTSATTE BONDEDRENG AF L. HOLBERG. 1909. UDVALGTE FORTÆLLENDE DIGTE AF FR. PAL.- MOLLER. 1910. JEPPE PAA BJERGET AF L. HOLBERG. 1911. MASCARADEN AF L. HOLBERG. 1911. SMAAFORTÆLLINGER AF SCHANDORPH, BAUDITZ OG H. PONTOPPIDAN. 1912.

Made with FlippingBook - Online catalogs