2014-VZ-IG3-ZON-ee4

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding Verzorgende IG niveau 3

Crebonummer

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort .........

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 4 Kwaliteitszorg

(2014-vz-ig3-ee4)

 Werkproces 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

Onderdeel van Kerntaak 2

 Werkproces 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Onderdeel van Kerntaak 2

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 2.1:

onvoldoende

Herkansing werkproces 2.1

ee

Beoordeling werkproces 2.2: goed

voldoende

Herkansing werkproces 2.2

ee

Examen afgerond

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Z&W serie 2014-2

Opleiding: Verzorgende IG

2014-vz-ig3-ee4

Made with