Kraks Vejviser 2002 Officielle Danmark

Kolofon

▲ A ▲ KRAK

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum Telefon 45 95 65 00 Telefax 45 95 65 65 E-mail: krak@krak.dk Internet: www.krak.dk

Kraks Vejviser 2002 Copyright © Kraks Forlag AS Satsleverandør: DES A/S Trykning: Fjerritslev Tryk A/S

www.kraksofficielle.dk

Medlem af:

Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive

European Association of Directory and Database Publishers

Omslagsdesign: Lars Green, AD

og

Printed in Denmark 2002 ISSN 1397-4920

Kraks Leverandører 87 7225 778 4 Kraks Virksomheder 87 7225 779 2 Kraks Økonomi og ledelse 87 7225 780 6 Kraks Officielle Danmark 87 7225 782 2

Scandinavian Association of Directory and. Database Publishers

Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer a f værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almen­ heden i oprindelig eller ændret form, oversættelse eller omarbejdelse. Krænkelse a f eneretten vil medføre rets­ forfølgelse.

Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker