Onsdag 30. november 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

Onsdag 30. november 2016 Nr. 43 • 15. årgang Her kommer byens første klatrepark

Bjørnsveen er populært

Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås Foto: Torbjørn Aurvåg

Spaden er ikke engang satt i jorda for byggetrinn én, men i dag legges likevel 14 nye leilig- heter ut for salg på gamle Bjørnsveen gård. Hans Jørgen Lundby i Betonmast Eiendom og Lars Olav Tveit i GOBB (bildet) forteller at interessen har vært veldig stor for det nye boligpro- sjektet Bjørnsveen Panorama. Side 8 Stor omsetning i nordbyen

Kjøpmann Morten Engen (bildet) har god grunn til å smile, for i år ender «den nye» Rema 1000- butikken ved Gjøvik stadion på over 100 millioner kroner i netto- omsetning. Kjøpmannen selv tror dette blant annet kommer av at han har trivelige ansatte. Side 3

Går inn for fast landing

Foto: Torbjørn Aurvåg

for bybuss, sier Bakke. Både kommunen og reiseli- vet er begeistret over planene. Et slikt tilbud kan få turistene til å bli litt lenger i Gjøvik. Første driftsår er det budsjettert med 10-12.000 besøkende. Ut- velgelsen av trær som skal benyttes er allerede gjort. Side 5

Harald Bakke (bildet) og sønnene har planene klare for Gjøviks første private klatrepark. De skal bygge en klatrepark på Øverby, med utgangspunkt i områ- det rundt Gjøvik skistadion. – Det er et spennende prosjekt. Øverby er veldig egnet til en klatrepark. Her er det gode parkeringsmuligheter, kafé og holdeplass

En permanent helikopterlan- dingsplass i Gjøvik har vært en årelang prosess. Nå ønsker Sykehuset Innlandet at den mid- lertidige helikopterlandingsplas- sen ved sykehuset skal bli per- manent. – Vi har bare positive erfaringer her, sier Håvar Åseng- en (bildet), regionleder for ambu- lansetjenesten. Side 7 Telefonen kan varsle fall Michael Cheffena ved NTNU Gjøvik har funnet ut at smarttele- fonen kan lære seg hvordan et fall høres ut. Nå håper han fun- nene han har gjort kan brukes i en applikasjon som kan varsle om fall i hjemmet. Side 2

Hesteskyss i det grønne

Godt utvalg i julepynt!

Mange benyttet anledningen til hestekyss på Gjøvik gård søn- dag. Grønne omgi- velser for «Jul på Gjøvik gård» var ingen hindring for julestemningen. Turen med hest og vogn var et popu- lært innslag for store og små. Siste side

398; HODELYKT

Det er vi som har de harde pakkene!

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 e-mail: post@ljv.no www.lena-jernvare.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with