ClearLLab 10C - VI - Phiên bản tiếng việt

Kết quả xác định kiểu hình miễn dịch qua đếm tế bào dòng chảy Phương pháp xác định kiểu hình miễn dịch qua đếm tế bào dòng chảy xác định một quần thể tế bào đầu dòng đặc trưng về kiểu hình có biểu hiện CD5 ở mức trung bình, CD7 ở mức biến đổi, CD13 ở mức trung bình, CD33 ở mức trung bình, CD34 sáng, CD38 ở mức trung bình, CD45 mờ, CD117 ở mức trung bình, CD123 mờ và HLA-DR sáng không có CD14, CD15, CD64 và các kháng nguyên khác của bạch huyết hoặc tủy. So với các tế bào đầu dòng bình thường dương tính với CD34, biểu hiện CD5 và CD7, CD34 ở mức tăng và biểu hiện CD45 ở mức giảm là điểm khác thường. Ngoài ra, các bạch cầu đơn nhân (màu lục) cho thấy có biểu hiện CD56 khác thường và các bạch cầu hạt (màu lam) cho thấy có tán xạ góc bên giảm bất thường là dấu hiệu thiếu hụt tỷ lệ hạt với biểu hiện CD11b tăng và CD33 tăng khác thường. Kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào đầu dòng khác thường là kiểu hình của các tế bào đầu dòng bất thường mở rộng nhẹ dương tính với CD34. Phát hiện này cùng với những điểm bất thường của các bạch cầu đơn nhân và bạch cầu hạt trong bối cảnh một bệnh nhân cao tuổi bị giảm tế bào máu là nhất quán với một tình trạng rối loạn tế bào gốc tủy, đặc biệt là hội chứng rối loạn sinh tủy ở mức thấp. Tuy nhiên, một chẩn đoán về loạn sản tủy yêu cầu phải đối chiếu về hình thái và di truyền học tế bào, bao gồm cả số lượng tế bào non ác tính theo hình thái để loại trừ khả năng mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính. Một xét nghiệm khác cho thấy sự xuất hiện của 14% tế bào non ác tính theo hình thái với 22% bạch cầu đơn nhân và một kiểu hình nhân bình thường làm tăng khả năng mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính (CMML), tuy nhiên cần phải đối chiếu thêm với dữ liệu của phòng xét nghiệm nhằm đảm bảo phân loại rõ ràng.

Mục lục > Quá trình phát triển khối u có nguồn gốc từ tủy > Trường hợp #24: Hội chứng rối loạn sinh tủy

Mọi trường hợp đều quan trọng

585 Beckman Coulter • Các nhóm ClearLLab 10C • C33372 AA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online