ClearLLab 10C - VI - Phiên bản tiếng việt

Trong suốt 80 năm qua, Beckman Coulter đã không ngừng thúc đẩy cải tiến. Chúng tôi luôn cam kết xây dựng các giải pháp đếm tế bào dòng chảy hoàn toàn phù hợp với quy trình phòng thí nghiệm của bạn. Khi chọn một sản phẩm của Beckman Coulter nghĩa là bạn đang chọn trình độ chuyên môn cao, sự cải tiến và đảm bảo về chất lượng. Hãy liên hệ với đại diện bán hàng của Beckman Coulter tại địa phương bạn. beckman.com Lựa chọn Beckman Coulter vì Trình độ chuyên môn và Sự cải tiến của Benchmark

Beckman Coulter Ireland, Inc., Lismeehan O’Callaghan’s Mills • Co. Clare, Ireland • beckman.com

© 2018 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, logo cách điệu cùng các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ của Beckman Coulter nêu trong văn bản này đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của Beckman Coulter, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

586 Beckman Coulter • Các nhóm ClearLLab 10C • C33372 AA Để biết các địa điểm và số điện thoại văn phòng của Beckman Coulter trên toàn cầu, vui lòng truy cập trang “Liên hệ với chúng tôi” tại beckman.com C33372 AA

Mọi trường hợp đều quan trọng

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online