Factsheet Almere 2013

Almere

Deze factsheet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-18 jaar) in Almere. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2013 verzamelden tijdens preventieve gezond- heidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs (BO) en onder jongeren in klas 2 in het voortgezet onderwijs (VO). De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van die onderzoeken niet meegenomen. In 2013 zijn in Almere in totaal 8.846 kinderen opgeroepen. Dit zijn 1.599 kinderen voor een onderzoek in groep 2, 4.898 kinderen in groep 7 van het basisonderwijs en 2.349 jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Over het PGOVO 4 (het extra contactmoment voor adolescenten) is een apart verslag geschreven.

Meer ondergewicht in groep 2 In Almere heeft 16% van de kinderen overgewicht en 3% heeft ernstig overgewicht (obesitas). Daarnaast heeft zeven procent ondergewicht en zien we in groep 2 een hoger percentage ondergewicht.

Gewicht Almere 2013

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Almere Totaal Flevoland

Jeugdgezondheid 2013 Ondergewicht 10%* 6%

7%

7%

8%

Normaal gewicht

74% 72%^ 76%^ 16% 21% 17%

74% 19%

75% 17%

Overgewicht

* = Significant verschillend van andere schoolklassen (p<0.05) ^= Verschil tussen groep 2 en groep 7 (p<0.05)

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with