אוהבים את מעלות תרשיחא - פנייה לצעירים וחיילים

30.10.2018 - מידע בדבר הצבעת חיילים בבחירות לרשויות המקומיות ב

חיילים בשרות סדיר, קבע ומילואים, אנשי משטרה ושירות בתי הסוהר יכולים להצביע בקלפיות המיוחדות בבסיסים ובמקומות בהם אתם מוצבים. אם תהיו בעיר ביום הבחירות תוכלו להצביע בקלפי המיועדת לכם. איך מצביעים בבסיסים? תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה/ תעודה עליכם להזדהות באמצעות אחד מאלו: צבאית/ תעודתשוטר/ תעודתסוהר. ראשהעיר עבור צהוב : אחת בצבע שתי מעטפות מזכיר הוועדה ימסור לכם לבן - עבור הרשימה. והשנייה בצבע ניתן להגיע לבסיס עם פתקיות ההצבעה המודפסותשלנו, במקום לרשום בכתב יד. 1 2 3 4 5 6 שלמה בוחבוט מתש מעלות תרשיחא שלנו בראשות שלמה בוחבוט : מת"ש בראשות שלמה בוחבוט הלבן רשמו בכתב יד על גבי פתק הצבעה : שלמה בוחבוט צהוב רשמו בכתב יד על גבי פתק הצבעה את הפתק הלבן תכניסו למעטפה הלבנה ואת הפתק הצהוב תכניסו למעטפה הצהובה.

מתש מעלות תרשיחא שלנו בראשות

שלמה בוחבוט

שלמה בוחבוט

Made with FlippingBook flipbook maker