60013_Vardia_aars_konsernsjef.3pdf

VARDIA Årsrapport 2015

6

Konsernsjefens brev

Vi skal alltid etterstrebe å ha de mest tilfredse kundene i bransjen.

Som ny Konsernsjef i Vardia Insurance Group ASA er det mitt oppdrag å sette rett kurs, en kurs som skaper resultater for våre eiere gjennom positiv utvikling av aksjeverdiene. 2015 står skrevet i bøkene som et særdeles volatilt år i Vardia sin historie. Men utfordrin- gene Vardia har møtt har også bidratt sterkt til at vi trolig står bedre rustet enn noen gang til å vokse og utvikle oss kontrollert videre. Jeg med mine ansatte vil se tilbake på året 2016 og se at ……………….. Satsingsområdene våre fram mot 2018 Strategiske retningen er lagt, utsiktene fremover er krevende men lovende og vårt kjernemarked etterspør våre tjenester. Dette understreker viktigheten av å bygge videre på vår identitet, alltid sette kunden i fokus og kunne levere der kundene er. Stikkord: Markeds- og kundedata, ledende analysemiljø og nye modeller for prising og tariffer skal bidra i økende grad til bedret risikoseleksjon og riktig prising av forsikring- sprodukter både i privat- og bedriftsmarkedet.

Usikkerheten i verdensøkonomien påvirker også økonomien i Norge, med lav oljepris og lave renter i overskuelig framtid. Det er og vil være utfordrende med tanke på avkastning relatert til våre investeringsporteføljen fremover, og kravene til gode resultater fra skadeforsikringsvirksomheten øker i takt. Vi skal alltid etterstrebe å ha de mest tilfredse kundene i bransjen. Vi skal jobbe for at våre kunder trives hos oss gjennom at vi alltid er tilgjengelige og rådgir dem rett. Dette skal vi gjøre ved å ha de mest motiverte og kompetente medarbeiderne i bransjen. Vi skal jobbe for at Vardia er en ettertraktet arbeidsplass, hvor flinke folk gjerne jobber og resultatene kommer som en sterk effekt av det.

Navn Navnesen Konsernsjef Vardia Insurance Group ASA

Lorem Ipsum Dolor sit

Lorem Ipsum Dolor sit

Lorem Ipsum Dolor sit

Lorem Ipsum Dolor sit

Made with