2014-PO-E3

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013 of 2014)

Opleiding Praktijkopleider niveau 4

Crebonummer ……………………… (s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort ......... (s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Examen 3 Functioneren als examinator (2014-po-4-e3)

x Werkproces 1.3 Coördineert en bewaakt de beoordeling Onderdeel van Kerntaak 1 x Werkproces 2.5 Beoordeelt deelnemers Onderdeel van Kerntaak 2

Additioneel x Werkproces 1.1 Inventariseert gegevens voor het BPV-beleidsplan

x Werkproces 1.2 Ontwikkelt een BPV-beleidsplan of levert hieraan een bijdrage x Werkproces 1.4 Coördineert en bewaakt de uitvoering van het BPV-beleidsplan Onderdeel van Kerntaak 1 x Werkproces 4.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering x Werkproces 4.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg x Werkproces 4.3 Evalueert het BPV-beleidsplan, de leertrajecten en de begeleiding van werkbegeleiders Onderdeel van Kerntaak 4

Examenkandidaat Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.3:

Beoordeling werkproces 2.5:

Additioneel

Beoordeling werkproces 1.1:

Beoordeling werkproces 1.2:

Beoordeling werkproces 1.4:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014

1

Opleiding Praktijkopleider 2014-po-4-e3

Made with