Samling_af_Bestemmelser_1908-10

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE

1908 —

1910 ,

DDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING VED A U G U S T N I E L S E N , CAND. JUR., FULDMÆGTIG I KØBENHAVNS MAGISTRAT.

K Ø B E N H A V N . TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1911.

Made with