Villabyerne1937

^ S

VÏLLABYERNES BLAm <- Torsdag dan 7. Januar.

7

1937.

1 ^ / i a r u p B a n i ( Strandvc) !4 9 Kiidegaaå dsvejl 19 (Mjl. al Bernstayllsvej) Lyngbyvejl 235 (Hjj. al lubvrgvejl) tdsltad modtages — Laan ydes )EN DANSKE AMDMAMDSBAMK <^kt)ck!pim. Kenrv

EMMALUNDBECKS SMØR ! ( u n e e n jKvaH^u Danmarks ûneste! Mrtttgea overaft. * 4 a n b c t a ) e s Strandvej 1 4 9 J'elelon H e lr u p e!icr 1 8 1 0 Gentoge Bogtrykkeri 1 8 5 0 8 Te.t.Gentotti tOUU B^unegaarOsv. itnmmmntnmumunuumitmmunttmtmnmtxHnt))))))) u(it')) t'ttrrr k(r. pr. IDéig^ i i .rtm lumisx fj «^{ .)a*)!ersborRaité

aarlige Udsalg iHellerup om fa lle r A a r CÍ U la l a i io rd e ia g ltg e Ttlbuti, & r sæ lg e s m ed tnd id 7 5 pC l. Raba t. KjolcstoFier SiHesfo^er fJa. FOO ,\Ffr. prima t^as/artPi 1 (d Y'pnrtt^AyoFcr t ¿/oo, Soiaa5/of06frf(Fe 7rifo/ioe fiFAof- AyoFrr LotFerfoy.— .4/ro. Prig stp/gpx /or pr. AFfr............ 7 . 0 0 2 . 8 0

GENTOFTE AFDELING Gentofte^ade 64. TW. Gentohe 2288 ORDRUP AFDEUNG Ordrupvet 90. Hf. Ordrup 4212, 4384 HELLERUP AFDELING Strandvei 80. TU. HeM. 960.1273. 4564 BERMSTORFFSVEJ AFDELMiG BernstorFfsvc! 140. Teiefon He!rup 4523

[)^ny(tes mod Pïnt eWer Kaution

^o/ oroo^p. yl/m. l^rts 4.5D nu. F o o o p ti¿ f(¿ s p r im o st o r r C rrpe Safio fi/ F^yo/^r i üorf. ,4/of. F^ris F/.jf/, stp/gM /or pr. AFfr. . . . rio. óO AFír. ftvorf F'Fo// i t'A^fro primo FvtoFifff sAoooc Fort rr. .^/m. F^riü6.J(F. ^œ/^es/orpr. .Ufr. rio. F.) AFfr. ^orf CeFopAoo i t/i.sfro /\yo/r/rta/ifrf. yd/m. F^ris /8.3(F, AY^ .................... Y^rimo '/] -Si/Fce Crepe tFe CAine tsmoFcAeArogedeDeM. fi/Cosogueü. .Um. F^^ F6^0, nn FFesfer i Fyo/emon/ /ne disArefe

ind^tt^üng at Hustejer. samt At- Ljfttil Gentofte Kommune modt

F^rimo ^Aofti^ Kyo/esfo/ fi/ FForoe- Ayo/er i /it/i/^r Forter, l/ttt. Pris 5.5(/, 6tp/^e.s /or pr. AFfr............ FFe^fmoo/ i me^ef /ine Fkto/ifefer o/^ r.osfttm esfot/^r. P terd i F 5 .50 - /^..5/F, -sm/^et! /or pr. AFfr. . . . Reifer o/ /rons/te Aonteonfe-.Sfoj^- F^er fi/ .Sommetutpfnin^. .t/m. Y^ri^ 7 . 50 - 9 . 50 , üfp/^es/or pr AFfr. F*rimo en^e/^A xfriAef YFoneF fi/ Pvyomo.s, ^oronferet toxAetegfe. yd/m. F^ri.s 1 '. 50 , ^tr/^e.s/orpr. AFfr. Ai/o/emooF p/ /or.sAe//i^e eA^fro . primo en.s/^ortede /sfo/[/er. FAOrm. ¿r. Iterdi FJ. 50 , 75 . 50 , .smF^es ^ ^^ p r . APr................................... F^rimo /rotnA tosAeregfe CFdmous- tse/ine i AFonsfre /rosid^feSteson. .dFm. Pri^. 3 , 80 , sœFgeg/orpr. Mir. EFegonfe AFodeF-Koporn t udsogte ydngoro-Xvo/ifefer. — yd/m. Pria F4.50-FS.50, atenea jbr pr. Mtr. Co. F50 AFfr. ena/dn ef n/tFenf Xyo- Feafo/ i ¿rnn, .sorf ogmorine. dFm. Pria 8.50. sm/gea for pr. AFfr..

2 . 4 0

SOBORG AFDEUNG Søborg Hovedg. 71. Ht. Søborg 283. 33S Aaben Kt. 9-1 og Lørdag 9-i

5 - 8 0

¡MtTBOX aaben hele Dognet.

-4! -Üt

O . 8 0

2 . 8 0

E x tro 7

i/bu d

. 4 0

4 - 8 0

tarima htaamei. Katmtartss T tuter- toj.finMta )\\a i., i..Erm ., I. Benki. HfnriqufsA ¡.nvengreen, alie Str. .......................

.20

7

. 8 0

f fE f t t tE UNGER!

lOO

.TFonxfre i lo^Aesi/Ae. .d/n:. Prttt 4.50—.5..50, -sc/^e^ /or /

tm

80 40

...........

A Strandvej iy$

Pe^fporfief o/ Fonne.sAetFs /trinto PorA Crepe, der normo/f Ao.sfer F0.50, 6(p/^e^ /or pr. AFfr.

— VtGGO SCHRØDERS EFTF. w Telefon Helrup 96 ^

i h ! '"få )/S'- J

8 0

rio. 50 AYefer <¡(//^ornt/ort ef AFor- qniseffe fi/ Po^. — yd/m. Prig 5.50, ste/gea /or pr. AFfr............ 2 4 0

.8 0

1

rio. i/OO AFefer Crepe .Sofin i /br- .sAe/F. mon.sfrede FYe.ss.fiFrio.sotyne^. 1rerdi indfi/ FS.50, nu pr. .Ufr.

. 8 0

. 8 0

Endt idere ti/ der Ater FFo^ i 1indoerne A/it e frem/o^f n\e Ft/And ftF oaond.synFigf amoo YViaer fro oF/e .dfde/in^er, nten do def Antt drtyer .st)f om enAe/fe .SftAAer eFFer UodeF- Attpon.s. ti/ dis.se iAAe AFtte oterferef.

L! 0 0 ¿ Jægersborgaüé 1 Prisnedsættetse fra 10 °io—50 '\ !OT 0 3

Co. men /oo AFefer forsAe//i^e o-gfe /ron sA e Si/Aero/onfs i moderne Sey/^forna-SeFtofferinger, AFonsfre /r o sidsfe .Strson. der normo/f Aosfer ind fi/ ^4,.50, am/gea / r o i FFog for pr. .YFefer

¡9

8 0 - 8 . 8 0 - 4 . 8 0

2

AV

\ 6 ° .A^*'

"*4

J / J — 7 7 ^ -

y f4 /c f^ /TM F

Vogne uden Fører! s og 2 Pars P i ymo u t h og F o r d S Kr. pr. Dag, 12 Kr. pr Degn — Sandag 16 Kr. fra Ki 8—24. STRANDVEJ NR 70 T!f. Hetrup 5501 forretningsdrivende i Gentoge Kommune! CyldehondFer SANDER, WeFleruJ)v^ 36 tilbyder !t vediigehotde Deres Forretntngs-Cykte v for en Pri: ef Kr. O e W pr. Meened Op^^^ Forlsng nærmere plysning .j ^ 4 ^

fot tianske Lysere af 5!agis(er Hen ning Kchier. Seise Osersætteisen er foretaget af Aage s Knhi.

A ! t ! K a m e ! u ! d f ø r e s H efte 0)1 *'S))e)Oejetorretn

, ,U E U O " h a r d w t t —

V

Et Parti ima Box Herresko 13Ü

4

Oamesko '<, Pris

*r

S k a l Do ti) Byen , S k a l De ti! B ry llup e e noget andet.

Skota^smogosinet UDO" Jægersborgaüé 11 T a t a fo n O r d r u p 80

S

a a a r ^ ^ t U Albert Andersen! Aulo. J a a K a r a b o r g Affé

HaHup 949—950 Dag & Nat

B trandva j 2tt

M o r r ia 7 Ï.

M orråB 8

u D E M

F 0 R E R

S M t A / k t /O C ]N ) E S )M [A t /k ! f ! U ) S ! S ! t Btfftg f Drfft. karar ea . 16 km . pr. U ta r. Offan p ap fy fd aa gra^tfa Vognene ,an evt. hentes og itringes. W vardaga B k r. g a n d a g 16 k r. Pr. Ttma 1.60 kr. HeEmp 23Ï6 Aut. Gas- og Vandmesterforretning aabnøt. Onggaards Tværvej 3. Teif. Hehrap Kul - Koks - Cinders 0. HtELSEKGE8T0FTE aauMDhaaT taa* TEL tFOM G EW T oW n 7996 (4 [ih

jean Kühn

rf

Made with