periode 2 2015 Drukkerij

Netto output p/u werkelijk en norm Pers 20

Snelheidsverliezen norm/werk P20 2013

output p/u

Uren

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 150 200 250 300 350 400 450 500

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Netto output p/u

Norm netto output

0 50

5.000

11 12 13 1

2

0

11 12 13 1

2

Snelheidsverliezen

norm snelheidsverlies

totaal snelheidsverlies

Gemiddeld verlies snelheid per week

6,94

Snelheidsverliezen norm/werk P21 2013

Netto output p/u werkelijk en norm Pers 21

output p/u

Uren

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Netto output p/u

Norm netto output

5.000

0

11

12

13

1

2

0

11

12

13

1

2

Snelheidsverliezen

norm snelheidsverlies

totaal snelheidsverlies

Gemiddeld verlies snelheid per week

7,56

Uren

Netto output p/u werkelijk en norm Pers 22

Snelheidsverliezen norm/werk P22 2013

output p/u

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Netto output p/u

Norm netto output

5.000

0

11

12

13

1

2

0

11

12

13

1

2

Snelheidsverliezen

norm snelheidsverlies

totaal snelheidsverlies

Gemiddeld verlies snelheid per week

4,75

Uren

Netto output p/u werkelijk en norm Pers 23

Snelheidsverliezen norm/werk P23 2013

output p/u

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Netto output p/u

Norm netto output

5.000

0

11 12 13 Snelheidsverliezen

1

2

norm snelheidsverlies

totaal snelheidsverlies

0

11 12 13

1

2

Gemiddeld verlies snelheid per week

2,81

Netto output p/u werkelijk en norm brede persen

output p/u

Snelheidsverliezen norm/werk breede persen 2013

Uren

100 120 140 160 180 200

40000,00

35000,00

30000,00

25000,00

20000,00

0 20 40 60 80

15000,00

10000,00

Netto output p/u

Norm netto output

5000,00

-150

11 12 13 1

2

0,00

Snelheidsverliezen

norm snelheidsverlies

totaal snelheidsverlies

11 12 13

1

2

Gemiddeld verlies snelheid per week

22,03

Made with