292639422

Udsendt i anledning af Revisionsfirmaet C. Jespersen’s 50 års jubilæum den 1. april 1969. Tilrettelægning, reproduktion og tryk: Egmont H. Petersen kgl. Hof-bogtrykkeri.

Made with FlippingBook - Online catalogs