Gospel of St. John (Bohairic-KJV)

Gospel of St. John

Bohairic

English (KJV)

1:15. John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me. 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace. 1:17 For the law was given by Moses, [but] grace and truth came by Jesus Christ. 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared [him]. 1:19. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? 1:20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ. 1:21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No. 1:22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? 1:23 He said, I [am] the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. 1:24 And they which were sent were of the Pharisees. 1:25 And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet? 1:26 John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;

1:15 ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϥⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ Ǹⲣⲟⲓ ⲣⲱ ⲡⲉ 1:16 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲁⲛϭⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲙⲟⲧ Ȋⲧϣⲉⲃⲓⲱ Ȋⲟⲩϩⲙⲟⲧ 1:17 ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲓϒϨ ⲡϰϨ 1:18 ⲫϯ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ Ǹⲛⲉϩ ⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ Ȋⲛⲟⲩϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ Ȉⲡⲉϥⲓⲱⲧ Ȋⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ 1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ Ȋⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲓϚϒϜ Ȋϩⲁⲛⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ 1:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ Ȉⲡⲉϥϫⲱⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ 1:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲟⲩȠ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ 1:22 ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ Ȋⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ Ȉⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲕ 1:23 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲥⲙⲏ ⲉⲧⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ Ȋⲧⲉ ⲡπϨ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ Ȋϫⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 1:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⲡⲉ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ 1:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕϯⲱⲙⲥ ⲓⲥϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϰϨ ⲟⲩⲇⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 1:26 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ϯⲱⲙⲥ Ȉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ Ȋϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲁⲛ

BE2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker