2014 Examens helpende

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Helpende Zorg en Welzijn

Opleiding :

Crebonummer:

92640

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

1 Zorg voor de leefomgeving

2014-hzw-2-e1

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning.

  

1

1.1

Herkansing:  ja  nee

Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie

  

1.2

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Examencode 2014-hzw-2-e1

1

Made with