גושפרתה - גיליון 941

14/6/2019| י"אסיוןתשע"ט | ערש"קפר'בהעלותך פרתה גוש

חדש! ספרים מן התנור כל מה שנחטף מהמדף 30 ' עמ

מבית

941

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

עמותת 'באור לימוד תורה פניך': עם מאור פנים 12 <<

– הבית פסי קומר מזווית אומנותית שעוד לא הכרתם 22 <<

על המעיינות שהפכו לסלע המחלוקת – הסערה סביב וואדי פוכין 28<<

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online