Roeipraet 2014-2

R

O

E

I

P

R

A

E

T

M E

I

2

0

1

4

Inhoudsopgave Jaargang 22 Nr. 2

Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Roeidactioneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Voorzitsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Huldiging jubilarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nieuws uit de instructiecommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Beatrix Got Talent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mijmeringen uit de werkplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ledenadministratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Examenuitslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Barrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Roeien op de Weerribben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Schoonmaakrooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ADRA Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Botendoop Burchtseloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Foto’s HEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Foto’s SkiffHEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ploegenmonitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Het vernieuwde Spantje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Het eerste nummer van Roei! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 De oude en nieuwe penningmeester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wind hindert NK roeien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sit-down oar-board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3

Made with