Onsdag 12. august 2015

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 12. august 2015 Nr. 28 • 88. årgang

Bakerier skiller lag etter tre år

Bygger ut i sentrum

I 2012 slo de to Kjelstad-bakeriene seg sammen. Nå splittes de opp igjen, etter at Coop har kjøpt aksjemajorite- ten i bakeriet på Bilitt (bildet). Der skal Coop-eide Goman- bakeren starte pro- duksjon av brød og kaker, og blir dermed en konkurrent for Kjelstad på Kraby- skogen. De gamle Kjelstad-oppskriftene blir med til Kraby- skogen, der det blir trangt med produk- sjon av alle typer bakervarer. Stram økonomi ligger bak beslutningen.

Foto: Mina B. Sveen Foto: Thea Romsås Foto: Thea Romsås

Her i Elverhøyvegen på Skreia kommer det snart mellom 15 og 20 nye boenheter. Ole Kristian Lundby i TBA eien- dom og Hans Olav Egge i Feste Kapp (bildet) er godt i gang med planleggingen av nye leiligheter.

Side 5

Pusser opp på Bøverbru

Kåre Eng (bildet) og Bøverbru Vel har gjennom mange år job- bet for å holde den gamle kalk- ovnen på Bøverbru i stand. Nå er finansieringen på plass, og i høst får ovnen ny teglstein i top- pen. Siste side Nytt ridehus på Starum

Side 8

Foto: Thea Romsås

BESTILL KATALOG!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Gjøco Oljemaling 598;

TOSCANA

Øystein Lundby og Vegard Thune ved Norsk Hestesenter (bildet) gleder seg over at det nye ridehuset begynner å ta form på Starum. Side 2

Se husene og bestill på boligpartner.no

Gjøvik, Roald Amundsensveg 1B - tlf. 61 13 62 00. Raufoss, Storgata 69 - tlf 45 26 74 28. Lena, Møbellåven - tlf 45 39 28 94.

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

kOnKuRsSaLg

Høstens nyheter strømmer inn

Plantejord Barlind August er plantetid!

# $

!"

Masse lekkert. Samtidig kan du fremdeles finne godbiter på vårt sommersalg!

Maling ÷90%

149;

110;

Ryddesalg!

Snakk med fagfolk

! "

Åpent: Hverdager kl. 9-17 (16) Vi fyller på daglig med planter!

#

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Made with