Onsdag 12. august 2015

Baltic-mannskapet som stiller med solid promille, partyhatt og hevet champagne- glass på jobben. Heldigvis kom 2015-utgaven av hurra-pilo- tene ikke lenger enn til cockpit, noe vi antar at de solhungrige passasjerene som skulle til Kreta i ettertid synes er veldig greit. Så får vi håpe at de som skal fly turistene hjem iallfall ikke forsøker å lande på Fornebu...

skrive rapport om lavtflyging over Drøbak, for at «passasjerene skulle få se på den ytsikt» før innflyging på Fornebu. Vi måtte selvsagt sjekke når dette var, og oppdager til vår store forskrekkelse at tv-innslaget var datert 1978. Tiden flyr, om ikke Spantax har vært på vingene på veldig mange år. Vi trodde jo at flysikkerheten hadde kom- met langt i løpet av snart 40 år, men vi blir selvsagt en smule i tvil når vi hører om Air

Av en eller annen grunn dukket det opp et mentalt bilde av Harald Heide Steen jr. som pilot etter at meldingen om forsøk på pro- millekjøring med fly på Gardermoen tikket inn i helga. Det er selvsagt alvorlige greier når en hel flybesetning kommer rett fra fest og er «klare» til avgang. Vi kom til å tenke på sketsjen med Heide Steen som Spantax-kaptein, der han smiler, røyker tett, ler og forteller at mor hjemme i Spania skal

Onsdag 12. august 2015

• Siden sist

Kalkovn på Bøverbru skal settes i stand igjen

Ikke så langt unna Holevegen på Bøverbru ligger en gammel skatt gjemt i skogen. Den gamle kalkovnen har stått der i 82 år, og nå skal den restaureres. – Det var etter en historisk van- dring i området for over ti år siden at Bøverbru Vel lanserte ideen om at den gamle kalkov- nen burde tas vare på, sier Kåre Eng. Han og Bøverbru Vel har siden 2002 jobbet med å gjøre kalkov- nen mer tilgjengelig for publi- kum, og med 6.000 kroner i mil- jømidler fra Vestre Toten kom- mune, ble etterhvert både adkomstveg og området rundt ovnen ryddet. Nå er kalkovnen i dårlig forfatning i toppen, og trenger restaurering. Gråstensovn Det var Ole Gråsten og sønner som i 1933 bygde kalkovnen som fikk navnet Hexum kalk- verk, eller Gråstensovnen på fol- kemunne. Her ble kalkstein og brensel fraktet til toppen av ovnen ved hjelp av en skinne- gang, og cirka 1.300 graders varme sørget for at ferdigbrent kalk kunne tas ut i bunnen. Thea Romsås thea@totens-blad.no

stell før snøen kommer. – Meningen er at ovnen skal repareres i høst, sier han. Da blir det igjen satt opp skil- ting, slik at turgåerne på Bøverbru kan finne fram til den flotte ovnen. Foreløpig er et lite område rundt ovnen avsperret, slik at ingen forbipasserende skal få teglstein i hodet. Kåre Eng og Bøverbru Vel vil sette i stand den gamle kalkov- nen på Bøverbru, som vil ha godt av å få besøk av et par håndverkere i toppen. Restaureringen kan forhåpent- ligvis starte i høst.

Kalkovnen kunne produsere opp- til ti tonn kalk i døgnet, og var i drift fram til 1962. – Kalken ble trillet ut i kalkhu- set, som ikke lenger står her, og deretter fraktet med hest ut til hovedvegen, sier Eng, som er

er ny topplate. Det er ikke gratis. Heldigvis har Velet fått tildelt 80.000 kro- ner fra Stiftelsen UNI, 50.000 kroner fra Totens Sparebank, og inntil 306.000 fra Norsk Kulturminnefond. – Etter siste befaring har vi håp om at vi skal klare jobben for rundt 300.000 kroner. Nå venter vi bare på de siste doku- mentene før vi kan starte arbei- det, sier Eng. Betonmast Toten har sagt seg villig til å gjøre jobben når alle dokumenter er i boks, og Eng håper ovnen kan få kjærkomment

født og oppvokst på Bøverbru. Eng minnes kalkovnen godt fra han var yngre, og nå syns han det er viktig at den tas vare på for ettertiden. – Ja, det er viktig å ta vare på slik historie, sier han. Vil restaurere i høst For at kalkovnen kan eldes med stil, må all teglsteinen i toppen skiftes ut. – Noen steiner har falt ned, og andre er løse. Det kan være farlig for folk som går forbi, sier Eng, og legger til at ovnen også treng-

Skibladnertur for pensjonister Fredag 21. august arrangerer Den

Kulturskolen Mjølkefabrikken stiller med musikalske innslag. De som vil på tur med Mjøsas hvite svane, må melde seg på hos kommunens servicetorg innen onsdag 19. august.

kulturelle spaserstokken ved Østre Toten kommune tur med «Skibladner» for pensjonister. Båten skal ha både avreise og ankomst på Kapp, og

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Kjøpe bruktbil? Med NAF Test

Vi kan hjelpe deg med din tannhelse. For oss er det viktig å utføre arbeid av høy kvalitet, samtidig som vi ønsker å skape en trygg relasjon mellom deg og behandleren.

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

vet du hva du kjøper!

NAF Senteret Gjøvik

Tlf. 08 505 naf.no

gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg

Made with