כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - נובמבר 2016 - גיליון 233