השבט השישי - גליון 146

ם ַ ע ַ ל פּ ֶ ה שׁ ָ ה טוֹב ָ נ ָ שׁ ם, ַ ע ַ טּ ַ ת ה ֶ ת א ָ צ ְ ה ק ָ יר ִ כּ ְ ז ַ מ

ַ גּוּע ְ ע ַ ל גּ ֶ ה שׁ ָ נּ ִ יר פּ

ִ א ְ שׁ ַ ה ְ אי ל ַ ד ְ כּ

ַ דוּע ָ ים ולא י

-

ִ מ ָ תּ  ָ ל כּ ָ ה כּ ָ י ָ ה ֶ ה שׁ ָ מ ְ ל

וה, ָ ו ְ ק ִ תּ ַ ה ְ רוֹנוֹת ו ְ יכ ִ זּ ַ ם ה ִ ע ַ וע ֹ ס ְ פ ִ ם ל ַ ר גּ ָ שׁ ְ פ ֶ א ה, ָ שׁ ָ ד ֲ ח ַ ה ה ָ נ ָ שּׁ ַ את ה ַ ר ְ ק ִ יט ל ִ בּ ַ ה ְ ת וּל ֶ כ ֶ ל ָ ל ר, ַ ס ְ ח ֶ א י  ֶ י שׁ ֵ ד ְ יק כּ ִ פּ ְ ס ַ ת מ ַ ח ַ ק ָ ל ר... ָ שׁ ְ פ ֶ ם א ִ ה א ָ וו ְ ל ַ ת שׁ ָ צ ְ ם ק ַ לוֹם וגּ ָ חוֹן, שׁ ָ טּ ִ בּ

יערי משה

/market. marmelada.co.il | תמונת השער

כפר הנוער הדתי | כפר המכבי | כפר ביאליק | יגור | חוואלד | איבטין | אושה | אורנים שער העמקים | רמת יוחנן | ראס עלי | נופית | ‘ כפר חסידים ב | ‘ כפר חסידים א 146 גליון | ערב ראש השנה תשע״ח | עיתון המועצה האזורית זבולון

1 | השבט השישי

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker