Onsdag 17. februar 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 17. februar 2016 Nr. 7 • 15. årgang 40 nye ansatte til næringsparken

UDI ansetter flere i Gjøvik

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

UDI Regionkontor Indre Østland i Gjøvik øker staben fra 14 til 24 ansatte i Storgata 10. – Per i dag har vi ekstremt lave ankomster av asylsøkere til Norge, men vi forbereder oss nå på at det kan øke raskt, slik som i 2015, sier regiondirektør Siv Kjelstrup. Side 3 Kløverhotellet stenger ikke

Kløverhotellet har gjennom et tiår vært pasienthotell for Syke- huset Innlandet. Fra 1. juni er det slutt på avtalen. Hotellgjester skal fortsatt ønskes velkommen. Fontenehus for å hjelpe folk med psykiatriske diagnoser tilbake i jobb er noe styreleder Trond Fjell (bildet) ser som en mulig- het. Side 9 Økning i tunge narkotikasaker

Foto: Torbjørn Aurvåg

leder Terje Solheim i Mustad næringspark og leder for Eika Servicesenter, Hege Anita Flugstad, ser frem til økt aktivitet i næringsparken (bildet). Side 5

Eika Gruppen, eid av 74 sparebanker i Norge, samler all support for bankenes kunder i én stor enhet i Gjøvik. Gjøvik skal nå også ta hånd om forsikringskundene. Det åpner opp for opptil 40 nye arbeidsplasser i Mustad næringspark. Daglig Ny mjøsaksjon på trappene Mjøsaksjonen måtte til

÷20%

Etterforskningsleder Bjørn Slåtsveen og påtaleleder Johan Petter Bærland i Innlandet politi- distrikt (bildet), registrerte i fjor en merkbar økning i tyngre nar- kotikasaker. Blant annet ble det gjort et stort beslag av det fly- tende stoffet GBL og et rekord- beslag av hasj. Side 8 Offshoresuksess mot strømmen Midten

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

PUTER

for å redde Mjøsa på 1970- og 1980-tallet. Ordfører Bjørn Iddberg mener det må en ny folkelig mobilisering til. Nye giftstoffer hav- ner nå i Mjøsa, som såkalte siloksaner. Kosmetiske produkter som sjampo er den største kilden til utslipp. Side 4

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with