Onsdag 17. februar 2016

2

Onsdag 17. februar 2016 •

Gjøvik glassverk blir mer enn bare glass

Når Gjøvik glassverk igjen åpner dørene i månedsskif- tet, blir det både kafedrift, salg av møbler og interiørva- rer i tillegg til Gjøvikglasset. – Dette gleder jeg meg vel- dig til, sier den nye daglige lederen ved glassverket, Siw Volden. Som Gjøvik-jente kjenner Siw Volden lokalmiljøet godt, og har en allsidig bakgrunn. Hun har jobbet hos AS Bil, Strandhotellet, drevet kafeen på Drengestua, vært leder i 17. mai-komiteen og kommer fra stillingen som daglig leder ved Christiania Belysning i Oslo. – Jeg har et stort nettverk og positive relasjoner som jeg gleder meg til å bruke i driften av opple- velsessenter som dette er, med tre parter i glassverket, Vitensenteret og Mjøsmuseet. Dette skal bli en møteplass, for både lokale, regio- nale og nasjonale kunder. Vi er tre ulike konsepter, men holder til i samme bygg som er knute- punktet i historien til Gjøvik, mener Volden. Ny møteplass Det framtidige hjertet i Holmen Brænderi blir den nye felles kafe- en i første etasje som skal driftes av glassverket. Her blir det også felles resepsjon for de tre leieta- kerne på brenneriet. – Folk som kommer hit skal oppleve oss som en enhet. I kafe- delen skal det være et mingleom- råde, med både butikk og kafé. Kafetilbudet skal være åpent alle dager. Vi skal selge lett håndmat. Det skal bli et hyggelig sosialt møtested, sier Volden. Interiør, møbler og mat Og Gjøvik glassverk skal være Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Det blir både kafedrift, salg av møbler og interiørvarer i tillegg til Gjøvikglasset når Gjøvik glassverk igjen åpner dørene i månedsskif- tet. – Dette gleder jeg meg veldig til, sier den nye daglige lederen ved glassverket, Siw Volden, som håper kafedelen blir et hyggelig sosialt møtested.

mer enn glass. – Det er vanskelig å selge bare glass. Vi må vise hvordan glass kan brukes, og hva som hører sammen med glass. Vi kommer til å ha både interiørvarer og møbler. Vi har også invitert loka- le matprodusenter til å levere mat til oss og for salg, sier Volden. Når det gjelder selve glassblå- singen, er en glassblåser tilknyt- tet glassverket. En større skille- vegg mellom glassblåsinga og salgslokalene er satt opp for å

skjerme produksjonen. – Vi har en tjukk katalog som skal ivaretas. Vi skal tilby både pyntevarer, glasserier og bruks- glass. Alt dette skal stå for kva- litet og verdi, sier den nye lede- ren ved glassverket. Det legges også opp til show- blåsing og at glassblåseren kan leies inn av lag og foreninger. Egen merkevare – Vi lanserer også vår egen mer- kevare, Caspar Kauffeldt, et

designfirma som blant annet skal produsere glass til firmaer på bestilling, opplyser Volden. Gjøvik glassverk tok over de ombygde lokalene fredag. – Det er mange tråder som nå skal samles i et nøste. Nå gjen- står det å legge glasur på kaka. Det er nå min jobb begynner, sier Siw Volden. I starten vil glassverket ha fire ansatte som skal betjene butikk, Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Inger Johanne Grindaker, født 1923, døde 7. februar. Dorthea Martinsen, født 1924, døde 3. februar.

resepsjon og kjøkken. Etter hvert som driften utvikler seg, er målet å utvide med ekstrahjelper.

Borgny Moen, født 1936, døde 4. februar. Jan Uwe Petersen, født 1970, døde 6. februar. Steinar Solbakken, født 1941, døde 5. februar.

Hadde kniv og narkotika

En politipatrulje påtraff natt til i går en person i Gjøvik sentrum som ble sjekket nærmere. Det viste seg at vedkommende hadde fem gram hasj på seg, i tillegg til

en kniv. Det er forbudt å bære kniv på offentlig sted uten gyldig grunn, og dermed blir det anmel- delse for både dette og besittelse av narkotikaen.

Vegen videre mot en eventuell kommunesammenslåing Den siste tida har politikerne i regionen samlet seg og blitt enige om hvordan vegen framover skal være. Det er mange positive ord om en mulig kommunesammen- slåing. De aller fleste kuttene handler om drift av kommuner, ikke investeringer. Men selvsagt er det tøft å ta opp ytterligere lån som skal betjenes av en allerede hardt presset kommuneøkonomi.

En kommunesammenslåing må ha en målbar effekt. Denne effekten må dokumenteres, dersom det skal komme en full aksept for en ny union. Klarer ikke beslutningstagerne å legge fram god nok dokumenta- sjon, tyder det på at en kommunesammenslåing ikke nødvendigvis er det riktige. Uansett må det i denne prosessen være på sin plass med en folkeavstemning også på Gjøvik og Toten. Folk må få lov å ta del i demokratiet fullt ut når det eventuelt skal skje en så stor forandring. Politikerne jobber for innbyggerne. Så får befolkning- en si ja eller nei, og politikerne rette seg etter dette.

Det er ikke vanskelig å forstå at er det fristende og kanskje veldig smart å tenke på større enheter som kan driftes rimeligere. Vi hører ord som slagkraft i denne debatten. En stør- re, slagkraftig kommune. En kommune som i langt større grad kan melde seg på, i ei tid der Innlandet er på full fart opp og fram. Nå har politikerne en viktig jobb å gjøre. De må legge fram mer enn gode ord og fine formuleringer, dersom de skal overbevise innbyggerne de jobber for.

Vi synes det er viktig å se på mulighetene. Kanskje trenger ikke alt å være slik det er i dag, selv om det på mange måter føles trygt og godt. Hvis Gjøvik, Toten og Land ender opp som en ny kommune, følger det hyg- gelige offentlige penger med inn i en kommunesam- menslåing. Vi forstår godt at det er fristende, i en tid der alle kommunene strever med å få budsjetter i balanse. De siste årene har det handlet om å kutte og spare. Selvsagt føles det defensivt å spare seg inn i framtida.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 17. februar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with