S_VestreKirkegaard_1870-1920

FESTSKRIFT I ANLEDNING AF VESTRE KIRKEGAARDS 50-AARS BESTAAEN

D EN 2. N O V EM B E R 1920 UDGIVET AF

K Ø B EN HAVN S B E G R A V E L S E S V Æ S E N

INDEHOLDENDE

BEGRAVELSESSKIKKE OG KIRKEGAARDSFORHOLD I KØBENHAVN I ÆLDRE TID AF RAADSTUEARKIVAR, DR. PHIL. V ILLADS CHR I STENSEN OG VESTRE KIRKEGAARD 1870—1920 AF DIREKTØR FOR KØBENHAVNS BEGRAVELSESVÆSEN A. BEIiG

K Ø B E N H A V N TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR) 1 9 2 0

Made with