Kwaliteitsrapport 2017

3

Iedereen hoort erbij!

Vertrouwde omgeving Wij zoeken de mensen op om bij alle facetten van het leven ondersteuning te bieden. Lukt dit niet, dan bieden we de ondersteuning in een kleinschalige bijzondere voorziening met een eigen sfeer. Verspreid over de gemeentes Apeldoorn, Epe en Voorst zijn we in ver- schillende vormen dichtbij mensen, in interactie met de samenleving.

De samenleving, dat zijn wij. We leven, wonen, werken, leren van en met elkaar. Een volwaardig lid zijn van onze samenleving, niet iedereen kan dit alleen. Er zijn kinde- ren, jongeren, volwassenen en ouderen die hier onder- steuning bij nodig hebben. Dit doen wij, als medewerkers van De Passerel, iedere dag met veel passie, plezier en energie. Wij bieden:

Vroeghulp voor jonge kinderen

Gespecialiseerde opvang voor kinderen

(Arbeidsmatige) dagbesteding

Leren en vrije tijd

Kwaliteitsrapport 2017

Made with FlippingBook flipbook maker