Flemovo Almere 2015

FLEMOVO 2014/2015 Almere

Heeft overgewicht: Klas 2 18% Klas 4 18%

Vindt het leuk op school: Klas 2 54% Klas 4 44%

Ervaart goede gezondheid: Klas 2 82% Klas 4 75%

Doet aan beweging: Klas 2 78% Klas 4 72%

Iets gedaan onder groepsdruk: Klas 2 14% Klas 4 18%

40%

Gebruikt energydrink: Klas 2 18% Klas 4 17%

Heeft ooit gerookt: Klas 2 10% Klas 4 27%

Heeft alcohol gedronken: Klas 2 9% Klas 4 36%

Heeft seks gehad: Klas 2 3% Klas 4 25%

Hoort suizen/piepen: Klas 2 10% Klas 4 10%

O pvallend in A lmere I nleiding

A lgemene kenmerken +

Bronnen Methode Colofon

Made with