Onsdag 16. august 2017

Alt i bygg og eiendom

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 16. august 2017 Nr. 28 • 16. årgang Ungdomsklubb får nesten to millioner Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Unikt område i Øverbymarka

I Øverbymarka tråkker vi midt i matfatet til de gamle gårdene. I kulturminneområdet er det mye fra forskjellige tidsepoker. Området er kanskje det største av denne typen i Norge. – I fremti- den kan det bli utstilling og informasjonssenter, mener Arne Julsrud Berg, Øystein Rønning Andersen, Halvor Olsen og Nina Hildre (bildet). Midten Matavfall blir drivstoff

Stein Giæver i Horisont Miljøpark IKS (bildet) har fått en ny pumpe- stasjon for biogass på plass i Dalborgmarka. I september og oktober tas nye biogassdrevne renovasjonsbiler i bruk i Gjøvik-, Toten- og Land-kommunene. – Da blir matavfallet ditt drivstoff for renovasjonsbilene, forteller han. Side 3 Svømmer over Mjøsa

Foto: Ragnhild Fladsrud

En ungdomsklubb som får nær to millioner kroner, går det an? Ja. Hunndalen aktivitetsklubb for ung- dom (Hafu-klubben) i Folkets hus i Hunndalen kunne neppe fått en bedre start på klubbhøsten. Et snaut år etter oppstart har de nå fått tildelt 1,9 mil- lioner kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirek-

toratet. – Det gir oss mulighet til å videreutvikle klubben med flere aktiviteter, noe som har vært et sterkt ønske fra ungdommene. Vi kan nå gjennom- føre mye av det vi drømmer om, sier styreleder Marte Elton Myhrby. Side 5

BESTILL VÅR NYE HUSKATALOG

%&# # '"((# ) * * 70%

Foto: Torbjørn Aurvåg

Sebastien Blanc kaster seg i det. Lørdag svømmer han og en ven- negjeng over Mjøsa fra Mengshol til Gjøvik. – Målet er at dette skal være en artig greie, sier initiativta- keren til Mjøssvøm 2017. Side 8

Gjøvik, Roald Amundsensveg 1B - tlf. 61 13 62 00. Raufoss, Storgata 69 - tlf 45 26 74 28. Lena, Møbellåven - tlf 45 39 28 94.

Padova

MIDT I SENTRUM

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

! " ! #

" !

$

25 00 PR.PK

8 00 PR.STK

25 00 PR.STK

89 00 PR. 4-PK

filter & kokmalt

1,75 l

GRANDIOSA PIZZA Stabburet, frys, 575 g, 43,48 pr. kg

GO' MORGEN YOGHURT TINE, ass. utvalg, 195 g, 41,03 pr. kg

JUICE FRA TINE TINE, ass.utvalg, 1,75 l, 14,29 pr. l

FROKOSTKAFFE 4-PK REMA 1000, 4x250 g, 89,00 pr. kg

GjelderHedmark,Oppland,Ringerike,Hole,HallingdalogÅrnesuke33.Kun tilprivatehusholdninger.Vi tar forbeholdomeventuelle trykkfeilogatnoenvarerkanværeutsolgt

Made with FlippingBook Online document