ישועות יצחק - עלון בענייני פרשת השבוע

כי תבא

הפטרה: קומי אורי

116 י"ז אלול תשע"ז

שבת שלום ומבורך אחים יקרים ואהובים ! בפרשתנו נקרא על מצוות הבאת הביכורים לבית המקדש , וכאשר מביא האדם את ביכורים , צריך הוא להחזיק את הביכורים בידיו ולקרוא כך , '' וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב '' ) דברים כ''ו ה' ( רבינו האלשיך הקדוש זיע''א שואל מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצרים שהרי לכאורה אין שום קשר ביניהם? וממילא מדוע מזכיר היהודי את שמו לבן הארמי בזמן הבאת הביכורים , לכן מסביר רבינו האלשיך שהקשר של לבן למוות הביכורים הוא , משום שאם לבן לא היה מרמה את יעקב אבינו ע''ה , היה יעקב מתחתן רק עם רחל , והיתה רחל יולדת את יוסף והיה הוא הבכור ואז אחיו לא היו מתקנאים בו ולא היה נסבב כל עניין מכירתו של יוסף. לכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים ,ורואים אנו שללבן ישנה את הזכות שירדו בני ישראל למצרים , ולכן גם שלפעמים נראה לנו שהדברים לא מסתדרים צריכים אנו לדעת שהכל לטובה גם אם לא נראה לנו כרגע , כפי שמספר הרב שלום הרוש שליט''א על אדם, ניצול מספינה שטבעה בים. הוא הצליח בנס לצוף על שברים ולהגיע לאי בודד. מלא תושיה ואמונה, בנה לעצמו צריף משברי הספינה, לבש בגדים שנשטפו אל החוף, אכל פירות מהעצים ושתה מים מהאגם שבאי. הוא הצליח להדליק אש ולחמם את עצמו בלילות הקרים, וחיכה לרגע שיבוא להצילו. יום אחד, כאשר הלך לאסוף פירות, התפשטה האש ושרפה את הצריף ואת בגדיו. מתוסכל וכואב, הביט בעשן המיתמר מהצריף הבוער וקרא בקול: "ריבונו של עולם, למה? מה עשיתי רע שאתה מביא עלי אסון אחר אסון?" את הלילה בילה בבכי תמרורים על החוף, משקשק מקור.בבוקר, הוא הופתע לגלות צוות שהגיע על גבי ספינה, בחיפוש אחר ניצולים מהספינה. "איך ידעתם שאני כאן?" שאל בתדהמה. "ראינו את סימני העשן והאש שלך, אז הבנו שאתה כאן, ממתין לנו לחילוץ", הסביר ראש צוות החילוץ. בפעם הבאה שאתם חושבים ש"הצריף שלכם נשרף", תזכרו: אין כזה דבר מקרה. אם יש מקרה, סימן שה' רקם. בסופו של דבר, גם כשיש כאב וצער, הכל לטובה ואף צרכים לדעת שכל מה שעושה הקב''ה , לטובה הוא עושה , וחלילה לנו מלהתרעם על מידותיו של הקב''ה , ואם אדם ילך בדרך כזו של אמונה והשגחה , ושאין רע יורד מהשמים , יזכה הוא בעזרת ה' לבשורות טובות , יהי

רצון שתמיד נסתכל על הכל , בהשגחה פרטית , ובזכות נזכה לכל טוב . כפי שנאמר '' בכל דרכייך דעהו והוא יישר אורחותיך '' )משלי ג' ו' (

בברכת שבת שלום ומבורך הרב מאיר דוד מלכא

19:32 18:18 19:32 18:33 19:32 18:25 19:31 18:35

Made with FlippingBook Annual report