40AarKøbenhavnsElektricitetsværkersTjeneste

09.6231

kbh

40 AAR I KØBENHAVNS ELEKTRICITETSVÆRKERS TJENESTE

PRO MEMORIA AF Fhv. O v e r i n g e n i ø r C. HEN TZEN

T R Y K T S OM M A N U S K R I P T TIL 70 AARS FØDSELSDAGEN

KØBENHAVN MCMXXXIII

RHB

Made with