Kraks Vejviser 1937 provinsregister

2192

K R A K 3 V E J V I SER B R IN G E R F L E R E AD RESSER N O G E N A N D E N D A N S K H A A

GRUND LAG T 1770

KRAK5 VEJVISER ER EN UUNDVÆRLIG HAANDBOG FOR ALLE VIRKSOMME DANSKE

K R A K 3 V E J V I S E R FINDES OVERALT I LANDET OG BENYTTES DAGLIG AF TITUSINDER TIL BESVARELSE AF ALLE SLAGS SPØRGSMAAL

Made with