Onsdag 14. juni 2017

Trenger du elektriker?

KVALITETSVARMEPUMPER

TIL GODE PRISER!

Onsdag 14. juni 2017 Nr. 24 • 16. årgang Til dels kaotisk i Gjøvik-trafikken Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Gjøviks eldste elektroinstallatør www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Betaler for tilflytting

Rådmann Magnus Mathisen (bil- det) blar gjerne opp 3.000 kroner til de studentene som melder flytting til Gjøvik kommune. Forslaget hans kommer trolig til å lønne seg i det lange løp. Nå er det opp til politikerne å avgjøre om kommunen skal åpne lom- meboka. Side 9 Hvit sommer på Gjøvik gård

Tomek Miranow (bildet) går en hvit og delvis høytsvevende som- mer i møte på Gjøvik gård. Nå skal nemlig hovedbygningens vegger få ny, hvit kalkdrakt.

Side 8

BESTILL VÅR NYE HUSKATALOG

Foto: Torbjørn Aurvåg

Harald Olsen (bildet) er bekymret for skolebarnas sikkerhet i Hovdevegen. – Gata her er ikke dimen- sjonert for trafikken, mener han. Gravearbeid og omleggingen av trafikkmønsteret i sentrum får mange konsekvenser. En del bilister er i overkant kreative i vegvalgene. I Øvre Torvgate parkerer folk dessuten på gammel vane, noe som medfører pro- blemer når gata har fått trafikk i begge retninger. Kommunen skriver gebyrer, men forsøker dessuten å kontakte dem som feilparkerer. Nå blir det kontrol- ler også på kveldstid. Side 4-5

Folkefest for kongeparet

Ordfører Bjørn Iddberg (bildet) og alle andre gjøvi- kensere kunne glede seg over hel- gas kongelige besøk. Det ble en folkefest, akkurat slik det var plan- lagt.

Padova

Lena Handelsstands Forening www.lenasentrum.no

Side 15-18

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

Foto: Odd Martin Hesjadalen

VELKOMMEN TIL DAGER på Lena Sommer TORSDAG 15.- LØRDAG 17. JUNI

MANGE GODE TILBUD!

Dekkbark

Supertilbud! !

Barlind ' &

' 250;

' 149; Plantejord

'

109,- 898

Åpent: Hverd. .kl. 09-19(17) Sønd. ...kl. 12-16 ' 99; Barkduk Snakk med fagfolk &

' 125;

Kjeglegran &

' 149;

179,-

3-i-1

Se side 19-23 for program og mange gode tilbud!

Lena Handelsstands Forening www.lenasentrum.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with