Kjøbenhavnske Fattigvæsens Tilstand i aaret 1847

Made with FlippingBook - Online catalogs