Kraks Vejviser 1953 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

A. Forretninger er opført by vi 8. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R ea l-R eg ister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skatteprocent ro. m. Under F o rretn ing er er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført Stillings- eller Varebetegnelse, der tillige angiver, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind)den er optaget; her finder man de Tilføjelser, der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F o rre tn in ­ g e r i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Nogle Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlcre, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren ved Indsendelse af Rekvisition paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind.

Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. F orretn ing er paa L andet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling V II Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er do samme som i Afdeling IH , Person-Registor for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Kommunefortegnelse. Ved hver Sognekonununc er anfort Sogncraadcts eller Kommunalbestyrelsens Postadresse, Amtet (eller Amtsråds­ kredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertalet 1950. I Begyndelsen af Fortegnelsen er ind­ sat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt- Navne, og i Slutningen findes en Nfiglc til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

I Provins-Registrets Afsnit A er optaget nedenanførte 169 Byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med en * ♦Aabenraa Fakse ♦Helsingør Lunderskov ♦Ringkøbing ♦StoreHeddinge ♦Aakirkeby Fakse Ladepi. ♦Herning ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing Aalestrup Farsø Hirtshals Løkken Roslev ♦Svaneke ♦Århus Fjerritslev ♦Hjørring ♦Mariager ♦Rudkøbing ♦Svendborg Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Maribo Ry ♦Sæby Aarup ♦Fredericia ♦Holbæk Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro ♦Middelfart Rødding Taastrop Arden' ♦Frederikssund Holsted ♦Nakskov Rødekro Tarm Asnæs *Frederiksværk Hornbæk ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Nibe Rønde Tinglev Augustenborg Give ♦Horsens Nordborg ♦Rønne Toftland Ballerup Glamsbjerg Hundested ♦Nyborg ♦Sakskøbing Tyborøn Birkerød Glostrup Hurup ♦Nykøbing F. Samsø Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø ♦Nykøbing M. ♦Sandvig ♦Tønder •Bogense Gram Højer ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Tørring Brabrand ♦Grenaa Høng ♦Nysted Sindal Ulfborg Bramminge Grindsted II ørsholm ♦Næstved ♦Skagen Vamdrup Brande Gudhjem Ikast Nørre Aaby •Skanderborg ♦Varde Broager Gørlev .Jyderup ♦Nørresundby ♦Skive Vejen Brædstrup ♦Haderslev ♦Kalundborg Odder Skjern ♦Vejle ♦Brønderslev Hadsten ♦Keiteminde ♦Odense ♦Skælskør ♦Viborg Brørup Hadsand KjelJerup Otterup Skærbæk Vinder up Christiansfeld Hals ♦Kolding Padborg Skørping Vojens Dronninglund Hammel Korirth ♦Præstø ♦Slagelse ♦Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle ♦Korsot ♦Randers Slangerup Vraa Ejby Haslev ♦Koge •Ribe •Sorø ♦Ærøskøbing

♦Stege

Hedehasene Helsinge

Ølgod

Ringe

Langaa ♦Lemvig

♦Esbjerg ♦Faaborg

Made with